Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

СКЛАД

Редакційної колегії міжвідомчого науково-методичного збірника

«Криміналістика і судова експертиза»

Рувін Олександр Григорович – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, головний редактор

Нестор Наталія Володимирівна – заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, заступник головного редактора

Кузнєцова Наталія Семенівна – віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заступник головного редактора

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна – ректор Академії адвокатури, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник головного редактора

Гриценко Іван Сергійович – декан юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор, заступник головного редактора

Некраха Дмитро Олегович – директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, заступник головного редактора

Колонюк Віктор Петрович – учений секретар Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент, відповідальний секретар

Члени редколегії

Бондар Олександр Іванович – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Борщевський Павло Георгійович – завідувач відділу автотехнічних видів досліджень лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Будко Тетяна Володимирівна – головний судовий експерт сектору лінгвістичних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор

Ващук Олеся Петрівна – професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент

Галаган Володимир Іванович – професор кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Голікова Тетяна Дмитрівна – заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Доровських Анатолій Васильович – головний судовий експерт відділу товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор технічних наук, професор

Ірхін Юрій Борисович – завідувач відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат психологічних наук, доцент

Ітемгенов Нурлан Гайсанович – директор Центра судової експертизи Міністерства юстиції Республіки Казахстан

Катарага Ольга – начальник Центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова

Клименко Ніна Іванівна – професор Європейського університету, доктор юридичних наук, професор

Когутич Іван Іванович – професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор юридичних наук, професор

Кондратенко Віталій Львович– начальник Державної установи «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»

Куликов Петро Мусійович – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор

Лук’янчиков Євген Дмитрович – професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор

Молибога Микола Павлович – провідний науковий співробітник відділу трасологічних, балістичних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук

Мозурайтіс Гедріус – директор центру судових експертиз Литви, доктор філософії

Нор Василь Тимофійович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Ованнісян Анаїт Левонівна – заступник завідувача відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат філологічних наук

Овсепян Аргам Норайрович – директор Державної некомерційної організації Національної академії наук Республіки Вірменія «Національне бюро експертиз», кандидат медичних наук

Одерій Олексій Володимирович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, доцент

Ортинський Володимир Львович – директор інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор

Пасько Роман Миколайович – завідувач лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Погорецький Микола Анатолійович – завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Полтавський Андрій Олександрович – помічник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Посільський Олег Олексійович – завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат хімічних наук

Проскура Катерина Петрівна – провідний науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор економічних наук, доцент

Савечко Віктор Олексійович – завідувач відділу військових видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Ченторіцка Майра – директор Державного бюро криміналістики Латвії, магістр права

Чернявський Сергій – проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор