Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Рецензія на наукову статтю Ю. П. Приходько та С. Г. Луценка на тему «Технічне забезпечення розслідування злочинів пов’язаних з використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. О. Полтавського на тему «До питання стандартизації технології огляду (дослідження) місця події» (Автор ‒ професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Чорноус)

Рецензія на наукову статтю О. А. Ляшенко та О. В. Щербини на тему «Окремі аспекти, що виникають при проведенні судових економічних експертиз у сфері публічних закупівель» (Автор ‒ професор кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, доктор економічних наук К. П. Проскура)

Рецензія на наукову статтю Н. М. Ахтирської на тему «Оцінка експертних висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. В. Юхименка та П. Г. Борщевського на тему «Експертне дослідження авіаційних подій та інцидентів в судовій практиці» (Автор ‒ доцент кафедри аеронавігаційних систем навчано-наукового факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук О. М. Алєксєєв)