Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Рецензування (peer review) – це оцінка статті (наукової роботи) одним або декількома фахівцями/експертами у відповідній до тематики статті галузі.

Рецензування передбачає уважне вивчення матеріалу статті та досліджень автора фахівцями в цій самій сфері, щоб перевірити її обґрунтованість та оцінити її придатність до публікації. Рецензування допомагає видавцеві визначитися, чи варто дану статтю приймати.

Відкрите рецензування (Open peer review) – загальний термін для багатьох перехресних способів, які можуть бути адаптовані до моделей експертного оцінювання відповідно до характеру Open Science, включаючи відкриття рецензентів та авторських ідентифікацій, опублікування рецензій про результати перевірки авторського матеріалу.  

Одними з найважливіших рис  відкритого рецензування (Open peer Review) є:

Open identities: автори та рецензенти знають, хто перевіряє та кого перевіряють; імена рецензентів вказуються на рецензіях, що сприяє підвищенню якості та більш відповідальному ставленню до результатів оцінювання; прозорість сприятиме уникненню конфлікту інтересів; відкритість може сприяти тому, що рецензенти «пом’якшуватимуть» свою точку зору, що сприятиме більш об’єктивному оцінюванню статті.

Open reports: рецензії публікуються друком, або викладаються на сайті разом із відповідною статтею;рецензії містять корисну інформацію; відкритість може позитивним чином впливати на якість рецензії; допомагають навчанню молодих науковців рецензувати; імена рецензентів вказуються.

Open participation: наукова спільнота вносить свій вклад у процес рецензування.

Open interaction: пряма дискусія між авторами та рецензентами, а також між рецензентами дозволяється та заохочується.

Open pre-review manuscripts: рукопис одразу доступний для перегляду (наприклад, надходження статті електронною поштою) перед офіційною процедурою оцінки.

Open final-version commenting: перегляд чи коментування «фінальних версій» публікацій.

Open platforms («decoupled review»): рецензування відділено від публікаційного процесу.

ПРИКЛАДИ РЕЦЕНЗІЙ ПУБЛІКАЦІЙ ПОТОЧНОГО ВИПУСКУ

Рецензія на наукову статтю А. В. Юхименка та П. Г. Борщевського на тему «Експертне дослідження авіаційних подій та інцидентів в судовій практиці» (Автор ‒ доцент кафедри аеронавігаційних систем навчано-наукового факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук О. М. Алєксєєв)

Рецензія на наукову статтю О. А. Ляшенко та О. В. Щербини на тему «Окремі аспекти, що виникають при проведенні судових економічних експертиз у сфері публічних закупівель» (Автор ‒ професор кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, доктор економічних наук К. П. Проскура)

Рецензія на наукову статтю Н. М. Ахтирської на тему «Оцінка експертних висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. О. Полтавського на тему «До питання стандартизації технології огляду (дослідження) місця події» (Автор ‒ професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Чорноус)

Рецензія на наукову статтю Ю. П. Приходько та С. Г. Луценка на тему «Технічне забезпечення розслідування злочинів пов’язаних з використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

ПРИКЛАДИ РЕЦЕНЗІЙ ПУБЛІКАЦІЙ МИНУЛИХ ВИПУСКІВ

Рецензія на наукову статтю О. Б. Ковальчук на тему «Дослідження випадків наїздів рухомого складу на перешкоду у судовій залізнично-транспортній експертизі» (Автор ‒ Старший науковий співробітник Лабораторії залізнично-транспортних досліджень ЛНДІСЕ, кандидат технічних наук О. М. Возняк)

Рецензія на наукову статтю  К. П. Проскури та  М. Б. Жолобецької «Деякі аспекти призначення та проведення судово-економічних експертиз з питань документальної обґрунтованості тарифів на теплову енергію» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. С. Пашиєвої на тему «Актуальні питання адміністративно-правового регулювання обігу холодної зброї» (Автор ‒ Завідувач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2 НАВС, майор поліції В. М. Атаманчук)

Рецензія на наукову статтю  Я. Ю. Коліси  на тему «Віртуалізація в комп’ютерній криміналістиці» (Автор ‒ Завідувач відділу товарознавчих досліджень та оціночної діяльності Полтавського НДЕКЦ, кандидат технічних наук Н. В. Лисенко)

Рецензія на наукову статтю О. В. Командирова на тему «Особливості дослідження дотримання вимог нормативно-правових актів України в частині пожежної безпеки при аналізі проектної документації та будівельних об’єктів» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)В

Рецензія на наукову статтю Ю.М. Чорноус та О.А. Лопатою на тему «Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях» (Автор ‒ Проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.С. Чернявський)

Рецензія на наукову статтю О.В. Літвінової на тему «Сутність основних понять теорії судової експертизи: метод та методологія» (Автор ‒ Завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2 НАВС, кандидат юридичним наук, старший науковий співробітник В.В. Юсупов)

Рецензія на наукову статтю В.В. Арешкова на тему «Помилки при проведенні криміналістичних експертиз: різновиди, причини виникнення та шляхи попередження» (Автор ‒ Головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук Ю.Ю. Орлов)

Рецензія на наукову статтю О.А. Парфила на тему «Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: досвід країн Європейського Союзу» (Автор ‒ Головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, доктор юридичних наук, професор Т.В. Будко)

Рецензія на наукову статтю О.Ю. Кошеля на тему «Мікроскопічні дослідження: фіксація і обробка зображення. Реалізація комп’ютерної мікроскопії» (Автор ‒ Старший науковий співробітник ІСТЕ СБУ, кандидат технічних наук Р.М. Шостак)